Okartek Oy on sitoutunut tieteeseen perustuvaan kansainväliseen SBTi-ilmastotavoitteeseen

Okartek on allekirjoittanut tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita ajavan Science Based Targets -aloitteen (SBTi). Kansainvälinen yhteisaloite asettaa yksityisen sektorin yrityksille selkeät ja kunnianhimoiset linjaukset omien päästöjen vähentämiseen.

Aloitteessa mukanaolo edellyttää, että yritykset asettavat omat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa, joiden tulee olla SBTi:n hyväksymiä. Tavoitteiden toteutumisesta seurataan vaiheittain ja eri vaiheiden toteutumisesta raportoidaan SBTi:lle. Yritykset saavat myös linjauksia siitä, miten nopeasti ja paljon päästöjä on vähennettävä. SBTi on räätälöinyt ohjeistustaan toimialakohtaisesti liiketoiminnan luonne huomioiden.

Okartek Oy:n ilmastotavoitteet

Olemme sitoutuneet aloitteen ilmastotavoitteisiin ja asettaneet toiminnallemme tavoitteet. Sitoumuksen hyväksyntä edellyttää, että Okartek vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 38 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, pitäen sisällään omat sekä hankitun energian päästöt (Scope 1 ja 2).

Hiilijalanjälkemme nyt ja tulevaisuudessa

Edeltävä vuosi 2022 ja tavoitteet

Tuotannon CO2 päästöt olivat vuonna 2022 1367 tonnia ja tavoitteena on 38% päästövähennys vuoteen 2030 mennessä

Jätemäärämme oli 195 tuhatta kiloa, josta vain 0,17% päätyi kaatopaikkajätteeksi. Tavoitteena on vähentää jätemäärää vuosittain.

Tulemme investoimaan uusiin tiloihin. Uudessa tehtaassa panostamme energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

Siirrymme uusiutuvaan sähköön ja korvaamme diesel käyttöiset trukkimme sähköisiin.

Vastuullinen huominen näkyy tulevina vuosina investoinneissamme, tyhjäkäyntikävelyissä sekä kierrätysasteen parantamistavoitteissa. Investointisuunnitelmissa arvioimme yhtenä asiana koneiden ja laitteiden energiankulutusta, tyhjäkäyntikävelyillä kirjaamme mahdollisia paineilmavuotoja sekä muita energiatuhlareita. Tämän vuoden lopulla tulemme luopumaan kahdesta diesel trukista, mitkä korvaamme moderneilla sähkötrukeilla. Näillä toimilla dieselin kulutuksemme tippuu noin 87%.

Pasi Heinonen, Tuotantojohtaja Okartek Oy

SBTi

  • Science Based Targets initiative (SBTi) on maailmanlaajuinen tieteeseen pohjautuva ilmastoaloite, joka yhdistää yritysten hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tavoitteet suoraan Pariisin sopimukseen maapallon lämpötilan nousun pitämiseksi alle 1,5 celsiusasteessa.
  • Aloite auttaa yrityksiä asettamaan kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita uusimman ilmastotieteen ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden pohjalta.
  • Science Based Targets  aloite on Carbon Disclosure Project (CDP)  hankkeen, World Resources Institute (WRI)  järjestön, Maailman luonnonsäätiön (WWF) ja YK:n Global Compact  aloitteen välinen yhteistyöhanke.
Takaisin listaan